Płyty i schody

Płyty okładzinowe

W fakturze szlifowanej,groszkowanej, piaskowanej, płomieniowanej i polerowanej

  • pl2
  • pl

Schody

Stopnie, podstopnie oraz parapety

  • sch
  • sch2

Kamień murowy

Do regulacji rzek oraz murów oporowych, o różnych wymiarach

  • new7
  • kam

Kruszywa łamane

Dla drogownictwa i budownictwa.