Realizacje

Do największych i najważniejszych robót wykonanych przez naszą firmę należy zaliczyć:

 • Góra Zamkowa Cieszyn

  Inwestorem prac było Miasto Cieszyn, generalnym wykonawcą było P. P. U. H. "Arkom" Sp. z o.o.. Firma Granity Śląskie była wykonawcą kompleksowych robót brukarskich oraz okładzin fontanny.


  przed

  po

  przed

  po

  przed

  po

  przed

  po

  przed

  po

  przed

  po

  przed

  po

  przed

  po

  przed

  po

  przed

  po

 • Renowacja Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie

  Granity Śląskie były wykonawcą robót brukarskich i elementów małej architektury.

 • Renowacja Parku Miejskiego w Suchowoli

  Prace obejmowały wykonanie i montaż pomnika błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz wykonanie okładzin zespołu trzech fontann o powierzchni ok. 450 m2 w Parku Miejskim w Suchowoli.

 • Renowacja zabytkowego miejskiego Parku "Solidarności" w zakresie robót drogowych kostka kamienna w Ełku

  Prace obejmowały:

  • zerwanie istniejącej nawierzchni chodników,
  • wykonanie nowej nawierzchni chodników o łącznej powierzchni 3836m2: część nawierzchni z kostki granitowej z płyt gr. 8 cm- bloki łupane (faktura obróbcza płaszczyzny eksponowanej - piaskowana), część nawierzchni chodników z kostki granitowej 8/11 z elementami mozaiki granitowej 4/6 i 5/7,
  • wykonanie podsypki piaskowej z kruszywa ostro- ziarnistego o granulacji 0-2 mm lub 0-4 mm, gr. 5 cm,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 20 cm,
  • wymiana istniejących krawężników ulicznych wokół parku na krawężniki granitowe dł. 2 075m,
  • wykonanie nawierzchni przy Pomniku Solidarności z płyt granitowych gr. 8 cm w polach podzielonych elementami z kostki granitowej 8/11 o powierzchni 180 m2,
  • wymiana istniejących ławek parkowych i koszy na śmieci,
  • montaż tablic informacyjnych,
  • wykonanie w miejscach niebezpiecznych wygrodzenia w postaci ram stalowych stylizowanych,
  • ustawienie donic kwiatowych.

 • Modernizacja Placu Baczyńskiego "Wokół Rynku-Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" oraz remont ulicy Damrota wTychach

  Zakres prac wykonywanych:

  • dostawa i montaż elementów granitowych fontanny
  • dostawa i montaż elementów z piaskowca "brenna" muru w części zachodniej placu
  • montaż dostarczonych elementów przez GW murków i stopni

  Roboty wykonywane były w okresie wrzesień 2008r. oraz maj - lipiec 2009 r. /Plac Baczyńskiego/

  Zadania inwestycyjne wykonywane były w obszarze objętym ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków w Tychach.

 • Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Augustowa- fontanna, nawierzchnie alei w parku

  Firma Granity Śląskie wykonała następujące roboty brukarskie:

  • montaż oporników granitowych na ławie betonowej w ilości - 750m2
  • montaż nawierzchni z kostki kamiennej surowołupanej szarej i czarnej na podsypce piaskowo- cementowej w ilości - 1560m2
  • montaż nawierzchni niecki fontanny na zaprawie tiksotropowej REPACO z kostki surowołupanej szarej w ilości - 70,5m2

 • Wykonanie robót kamieniarskich w miejscowości Ustroń w ramach umowy konsorcjum "Zadanie Rewitalizacja Rynku - Rynek jako Salon Miasta"

  Prace obejmowały: rozbiórki, podbudowy oraz dostawy i montaż z kamienia naturalnego - granit szary, granit czarny nawierzchni:

  • park wraz z pomnikiem przy Urzędzie Miasta - kostka szara wraz z opornikiem o pow. 860 m2
  • płyta Rynku - nawierzchnia z kostki szarej, szarorudej 8/11 surowołupanej ok. 1500 m2
  • płyta Rynku - nawierzchnia z kostki z płyt o gr. 8cm 25 x 25 ; 28 x 17; 52 x 25 ok. 3500 m2
  • wykonanie okładzin fontanny
  • wykonanie elewacji z płyt o gr. 3cm, heby, konstrukcja dachu, budynków informacji turystycznej
  • montaż oporników kamiennych i krawężników płyty Głównej Rynku w ilości ok. 580 mb
  • wykonanie z płyt granitowych oraz montaż herbów miast partnerskich miasta Ustroń

 • Obiekt "SWAROŻYC" własność UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A.

  Roboty obejmowały:

  • dostawa i montaż okładzin podłóg sali bankietowo-konferencyjnej, holu i recepcji
  • dostawa i montaż okładzin stopni klatki schodowej z konglomeratu granitowego KARPAT ARIZONA, TAURUS BLUE BAHIA
  • dostawa i montaż fontanny granitowej zewnętrznej oraz wykonanej z granitu elewacji zewnętrznej
  • wykonanie wejścia i podjazdu dla niepełnosprawnych

  Wykonanie czerwiec-sierpień 2003r.

 • Modernizacja nawierzchni ulic Kościelna, Wałowa w miejscowości Skoczów

  Zakres prac obejmował:

  • dostawę materiałów kamiennych: kostki , płyt chodnikowych, krawężników
  • rozbiórkę nawierzchni ulic
  • wykonanie podbudowy- 3.700m2
  • montaż na podsypce kamiennej kostki kamiennej 8/11, 12/12, 4/6 surowołupanej- 3.269m2
  • montaż na podsypce piaskowo-cementowej płyt kamiennych 45x45x6 w ilości 1000 m2
  • montaż na ławie betonowej z oporem krawężników i oporników kamiennych -921mb
  • montaż stopni schodowych z płyt granitowych
  • wykonanie herbu miasta Skoczów z kostki kamiennej

 • Dostawa i montaż kostki granitowej, płyt granitowych oraz krawężników granitowych, budowa, zagospodarowanie Rynku z ulicami przyległymi w Międzyrzeczu woj. Lubuskie.

  Prace obejmowały:

  • montaż na podsypce z piasku granitowego kostki kamiennej szarej 14/16 w ilości około 3.350 m2
  • montaż na podsypce z piasku granitowego oraz na podsypce piaskowo- cementowej kostki kamiennej ciemnoszarej 4/6 w ilości około 1.150 m2
  • montaż na podsypce piaskowo- cementowej płyt kamiennych o fakturze płomieniowej 100x50x8cm i 50x50x8cm w ilości około 450 m2
  • dostawa okładzin granitowych stopni, podstopni oraz podjazdu dla niepełnosprawnych- ok. 30m2
  • dostawa krawężników granitowych 30x12cm w ilości około 580 mb

 • Dostawa i montaż materiałów przy budowie stopni schodowych, placu z kostki kamiennej, fontanny. Inwestor: Urząd Gminy Pawłowice, Generalny Wykonawca: P.P.U.H. "Arkom" Sp. z o.o.

  Prace obejmowały:

  • dostawa i montaż okładzin stopni i podstopni w ilości 210 m2
  • dostawa i montaż okładzin fontanny umiejscowionej na plac centralnym przed Urzędem Gminy
  • dostawa i montaż nawierzchni placu z kostki granitowej surowo łupanej, opornika i płyt granitowych w ilosci około 650 m2

 • Wykonanie prac kamieniarskich budynku Banku Zachodniego w Poznaniu (generalny wykonawca P.P.B.P. SA "JEDYNKA POZNAŃ")

  Zakres prac:

  • dostawa i montaż płyt elewacyjnych z piaskowca "wartowice"

 • Wykonanie prac kamieniarskich Urzędu Gminy w Skarbimierzu

  Ilość wbudowanego materiału około 310 m2.
  Prace obejmowały:

  • dostawę i montaż płyt granitowych elewacyjnych budynku Urzędu Gminy
  • dostawa i montaż granitowych stopni i podstopni wejścia głównego do urzędu
  • dostawa i montaż płyt granitowych podjazdu dla niepełnosprawnych

 • Dostawa i montaż kostki rzędowej i krawężników kamiennych ulicy Piłsudskiego i Małachowskiego we Wrocławiu (generalny wykonawca BERGER BAU Polska)
  • wykonanie i dostawa na plac budowy krawężników kamiennych o wymiarach 16/20x30 cm prostych i łukowych w łącznej ilości 3.720 mb
  • montaż krawężników kamiennych 16/20x30cm wraz ze ściekiem z kostki granitowej rzędowej 16/18 wykonanej w dwóch rzędach

 • Dostawa i montaż kostki kamiennej i krawężników kamiennych ulicy Zgierskiej-Nowomiejskiej w Łodzi (generalny wykonawca KRAL-BIS - Łódź)

  Zakres robót obejmował:

  • dostawę kostki granitowej surowołupanej 8/10 w ilosci 500 ton
  • dostawę krawężników granitowych 16/20x30 w ilości 950 m
  • ułożenie w/w kostki na podsypce piaskowo- cementowej oraz ułożenie w/w krawężników na ławie betonowej

 • Roboty brukarskie przy realizacji inwestycji Ośrodka Szkoleniowego Szadowo- Młyn dla Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
  Zakres robót obejmował:
  • wykonanie podbudowy parkingu, placu oraz drogi dojazdowej do zbiornika nieczystości
  • dostawę i ułożenie oporników krawężników oraz kostki kamiennej (kostka 1600 m2, oporniki 500 mb)
  • dostawę i montaż blokowisk stopni schodowych
  • dostawę i montaż elementów małej architektury
  • Prace wykonane w okresie lipiec- wrzesień 2005 roku.

 • Prace kamieniarskie na obiektach kopalni Turów w Bogatyni (generalny wykonawca P.B.G i E EGBUD – Bogatyna)

  Wykonane prace:

  • dostawa i montaż płyt elewacyjnych z granitu
  • dostawa i montaż okładzin stopni i podstopni granitowych oraz stopni blokowych granitowych

 • Montaż kamiennych stopni blokowych - Trasa Średnicowa w Katowicach

 • Roboty renowacyjne obiektów zabytkowych

 • Dostawa i montaż posadzki z konglomeratu granitowego i granitu w Akademi Muzycznej w Katowicach (generalny wykonawca PBO ŚLĄSK - Katowice)